dijous, 10 de setembre de 2015

ACTIVITATS D' INFANTIL CURS 2014-15 AMB LA COL·LABORACIÓ DEL EXCMO AYTO DE SAGUNT

Tallers realizats amb la col·laboració del Excmo. Ayto de Sagunt

Llibre viatjer realittzat amb la col·laboració del Excmo Ayto de Sagunt
FALLA "LA LLUM"


CARNESTOLTES

Volem agrair al Excmo Ajuntament de Sagunt la subvenció aportada per a dur a terme aquestes activitats.